Hradčany
kaple sv. Anny
Březina
kaple sv. Václava
Lomnička
kaple blahosl. Bedřicha
Zahrada
kaple sv. Máří Magdalény
Železné
kaple sv. Václava
Heroltice
kaple sv. Jana Nepomuckého
Štěpánovice
kaple sv. Anny
Vohančice
kaple sv. Josefa
penzion
kaple sv. Ludmily